Zelengora

Zelengora se prostire od granice sa Crnom Gorom kod Avtovca na jugoistoku, do kotline rijeke Drine na sjeveroistoku i planine Lelija kod Kalinovika na sjeveru, preko terena tri opštine: Gacko, Kalinovik i Foča.

Masiv je poznat po velikom broju glacijalnih jezera, od kojih su najpoznatija; Kotlaničko, Orlovačko, Štirinsko, Jugovo, Donje Bare i Gornje Bare.

Na zapadu najveći vrh je Lelija (2.032m), u centralnom masivu Zelengore Bregoč (2.015m). Planine Zelengore graniče sa sjevera jelečkim planinama Husadom i Radomišljom, sa sjeverozapada Zagorjem, Vučjim brdima i Obljem, sa zapada, jugozapada i juga rijekom Neretvom, Gredeljom, ušćem Jabušnice, Sutjeskom, sa jugoistoka i istoka kanjonom Sutjeske, rijekom Sutjeskom, planinom Volujak i Maglić, sa sjeveroistoka Malušom planinom i Rudom planinom.

Cio kompleks Zelengore obuhvata oko 150-160km² površine. Zelengora ima bogatu floru i faunu, posebno u dijelu gdje se nalazi prašuma Perućica.

Javite nam se da vas očaramo Zelengorom!

Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas