Зеленгора

Зеленгора се протега од границата со Црна Гора кај Автовац во југоисточниот дел од земјата, до долината на реката Дрина на североисток и планината Лејла кај Калиновик во северниот дел, низ полето на три општини: Вишеград, Фоча и Калиновик.

Масивот е позната по својите глацијални езера, од кои се најпознати; Котланичко, Орловачко, Штиринско, Југово, Доње – Горње Баре.

Во западниот дел, највисоката точка е врвот Лелија (2.032m), во централниот масив на Зеленгора врвот Брегоч (2.015m). Планината Зеленгора граничи на север со Јелечките планини ХУСАДА и РАДОМИШЉА, од северозападниот дел со Загорје, Вучја брда и Обљем, од западната, југозападната и јужната страна со рекикте Неретва, Гредеља и вливот на Јабушница и со Сутјеска. Од југоисток и исток со кањонот на Сутјеска, реката Сутјеска, планините Волујак и Маглич , а на североисток со планините Малуш и Рудо.

Целиот комплекс вклучува околу 150-160km² површина. Зеленгора има богата флора и фауна, особено во делот на Перучица.

Контактирајте со нас да ве фасцинираме со Зеленгора!

Ви требаат повеќе информации? Контакт со нас

[caldera_form id="CF5a97fb82d53e0"]