Трновачко Езеро

Трновачко Езеро е планинско езеро во подножјето на Маглич.

Се наоѓа на 1517 метри надморска височина. Езерото е со глацијално потекло. Во текот на зимата езерото често се замрзнува, со многу снег, и се задржува до летото. Убавината на природата е целосно опкружена со падините на планините, чии врвови се над 2000m.

Планините кои го опкружуваат Трновачко езеро се : Маглич , Биоч, Волљак, Власуља, Трновачки Дурмитор. Богато со пастрмка, езерото е рај за рибарите. Во близина, во подножјето на Маглич е прашумата Перучица (БиХ) со ендемски видови на флора и фауна. Исто така, во близина на езерото и Националниот парк Сутјеска.

Трновското езеро често е почетна точка за планинарите за понатаму, меѓу другото, да се завземе самиот врв Маглич (2386m).

Сите кои беа на езерото Трновачко се вљубиле на прв поглед во него, зошто вие да бидете исклучок?

Ви требаат повеќе информации? Контакт со нас

[caldera_form id="CF5a97fb82d53e0"]