Gora Zelengora

Zelengora se prostire od meje Črne Gore pri Avtovcu na južnoishodu do kotline reke drine na severoishodu in planine Lelije pri Kalinoviku na severu, čez teren tri opčine: Gacko, Kalinovik in Foča.

Masiv je znan po veliko številnih glacijalnih jezerov, od katerih so najbolj znana: Kotlaničko, Orlovačko, Štirinsko, Jugovo, Donje Bare i Gornje Bare.

Na zahodu, najvišji vrh je Lelija (2032m) v srednjem masivu Zelengore pa Bregoč (2015m). planine Zelengore so severno omejene Jelečkim planinam, Husad in Rdomišlja, severnozahodno z Zagorjem, Vučjim hribom in Obljem zahodno, južnozahodno pa in z juga rekom Neretvom in Gredeljom, sotočjem Jabušnice, , Sutjeske južnozahodno, in uzhodno kanjona Sutjeske, rekom Sutjeskom, planinam Volujak in Maglić, severoizhodno pa z planinami Maluše in Rudom.

Celoten kompleks Zelengore zajema okoli 150-160 m2 površine. V Zelengori je bogata flora in fauna, posebno v delu kje je progozd Perućica.

Oglusite se in vas očaramo z Zelengoro.

Potrebujete več informacij? Pišite nam