OZNAMENIE O SÚKROMÍ A PODMIENKY POUŽÍVANIA

OZNAMENIE O SÚKROMÍ

Pri každej návšteve naších internet stránok náš Internet server automatický identifikuje rozlišné druhy údajov. Zbierame údaje, ako mená a maily cez kontakt formy a iné služby ktoré sú prítomne na Internetovej stránke. Okrem týchto informácii, zbierame aj informácie ohľadom web strán a obsahu ktoré použivateľ návštívia tak tiež aj údaje o tom ako sa dostal k tomu.

Zbieranie týchto informácii sa používa pre naše súkromne potreby, ktorých cieľom je zlepšenie obsahu na naších Internetových stránkach, zlepšenie propagačných postupov a samozrejme, zlepšenie oblasti ktorou sa zaoberame.

Nenávidime spam a preto Vašé údaje nechceme a nebudeme dávať tretím osobám.

Ak sa náhodou stane, že vám príde správa so nášho mailu a vy ste to neočakávali, a ak nechcete dostávať maily od nás, pozívame Vás aby ste nam o tom dali vedieť cez mail, telefón alebo hociakým iným spôsobom.

Vašé údaje môžu byť podávané len republickým službám a iným právnickým osobám ktorím sme povynní tieto údaje poskytnuť a všetko na zaklade roboty ktorú Vy začínate.

Deklarácia o súkromi sa časom môže zmeniť úplne alebo čiastočne, ale v tomto príade sa nebude meníť etický kodex. V prípade zmeny obsahu deklarácie o súkromi niesme povynní priamo Vás informovať o tom.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ak pokračujete v používaní tejto webowej stránky, musíte byť v súlade so týmito pravidlami a podmienkami používania, ktoré sú v súlade so našou deklaráciou o súkromi, a ktorá medzi inymí vecami má za cieľ aj vytváranie kontakta so Vami pri realizácií našej roboty cez túto stránku.

Používanie tejto stránky počíta so nasledujúcimi pravidlami používania:
Obsah strán tejto webowej stránky je na Vašé všobecné informovanie a používanie, kým sa obsah môže meniť a Vy nebudete priamo informovaný o zmene ktorá nastúpila.

Nezodpovedame pre presnosť a kmpetenciu údajov na našej stránke, ale tá veta sa viaže len o obsah ktorý zverejnila naša redakcia. V prípade, že obsah na našej stránke zverejnila tretia straná, buďté si vedomí toho, že ani my, ani tretia strana nebudú zodpovedné pre presnosť a kompetenciu toho obsahu.

Každé zneužívanie informácií alebo materiála so tejto webowej stránke je na vašú vlastnú zodpovednosť, lebo my niesme v možnosti jednať so takýmto rizikom. Tiež, je Vašou zodpovednosťou preveriť si, či obsah a informácie na našej stránke zodpovedajú Vaším jednotlivým kriteriám.

Táto webowá stránka má k dispozicií autorské a iné práva ohľadom nemateriálnych veci, čo zhŕňa, ale nevylučuje: dizajn, výzor, fotky a grafiku. Kvôli tomu, používanie symbolov a replík je dovolené len vtedy, keď ide o nekomerčné ciele a ako také, len vtedy keď obsahuje aj copyright podpis. Ak máte záujem používať symboly na komerčnú činnosť, je Vašou povynnosťou kontaktovať nás aby sme sa dohodli ohľadom predaju alebo dávania tychto práv na používanie.

S času na čas na našej webowéj stránke je možné nájsť aj odkazy na iné stránky. Tý odkazy sú tám kvôli lepšom získaváni informácií, ale my, žiaľ nemôžeme ručiť za tie odkazy. Tak tiež, nemôžeme zobrať na seba hociakú zodpovednosť za obsah v iných stránkach.

V prípade hociakého súdného spora kde predmet bude „používanie tejto webowej stránky“, zákon Republiky BiH bude zodpovedný.