Objednávky

Na tejto strane môžte vidieť ponúky ktoré núka rafting centrum „Tri mlyny“. Okrem ponúk ktoré sme správili pre vás, nechali sme aj možnosť vytvárania ponúk podľa vášho času a rozpočtu.

Uvidíme sa!!!

A1

Jednodenný rafting

A2

Dvojdňový rafting

A3

Trojdňový rafting

A4

Štvordňový rafting

A5

Raftovanie a prales Perućica

A6

Raftovanie a Trnovačko jazero

A7

Raftovanie + Trnovačko + Maglić

P1-P15

Horolezecké jednodenné výlety