Rijeka Tara

Rijeka Tara - biser Evrope. Kanjon Tare je dugačak 149km sa dubinom koja dostiže i do 1300 metara. Po dubini je drugi kanjon u svijetu poslije kanjona Kolorada, samim tim i najdublja i najoštrija riječna dolina u Evropi.

U poređenju sa pustoši velikog kanjona Kolorada, kanjon Tare djeluje kao prašumsko područje. U njemu preovladava svijetlo-zelena boja bujnog listopadnog rastinja i tamno-zelena boja četinara. Rijeka Tara prima svoje pritoke najvećim dijelom sa planina Komova, Sinjajevine, Durmitora i Ljubišnje, a sa rijekom Pivom sastaje se na Šćepan Polju gdje prave rijeku Drinu.

17. januara 1977. godine rijeka Tara i njen kanjon uvršteni su na listu "Čovjek i biosfera", a 4. septembra 1980. godine u sklopu Nacionalnog parka "Durmitor" proglašeni su za "Svjetsku baštinu prirodnih dobara UNESCO-a".

Dosadašnja istraživanja su utvrdila da se ovdje nalazi značajna koncentracija endemičnih vrsta biljaka i insekata, a u samom kanjonu nalazi se preko 80 poznatih pećina koje dosad nisu detaljno istražene. U nekim od ovih pećina utvrđeno je postojanje kulturnih slojeva, što je nesumnjivo dokaz da je u njima obitavao praistorijski čovjek.
Bistra, zelena voda Tare spada u ˝A˝ kategoriju, pitka je cijelim tokom (što je izuzetna rijetkost), daruje pejzažu njenog kanjona svježinu, blistavost i pokret u impresivnom dizajnu riječnog korita sa svojim bukovima, vodopadima, pritokama i drugim prirodnim fenomenima koji se samo ovdje mogu naći.

Za sve ljubitelje prirode Rafting centar "Tri vodenice" pruža mogućnost raftinga cijelim plovnim dijelom rijeke Tare ( 92km ). Gornji dio toka vas osvaja dubinom kanjona sa prelijepim pejzažima dok je zadnjih 20km Tare najatraktivniji dio sa 22 buka koji ce vam podići adrenalin u nebeske visine!

Dođite da preveslamo Taru zajedno!

Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas