Rieka Tara

Rieka Tara- klenot Európy. Kanyón Tary je dlhý 149 KM, kým hĺbka dosiahne až 1300 metrov. Je to druhý najhlbší kanyon na svete po kanyone Kolorado, čo znamená, že je to najhlbšie a najostrejšie riečne údolie v Európe.

V prirovnavaní so púšťou velkého kaňonu Kolorado, kaňon Tary vyzerá ako prales. V ňom dominuje svetlo-zelená farba bujných opadavých rastlín a tmavo-zelená farba čečín. Do rieky Tary sa najviac vylievajú prítoky so hôr Komovi, Sinjajevina, Durmitor a Ljubišnja a so riekou Pivou sa stretáva v Šćepan Polju, kde vzniká sútok rieky Driny.

17ého Januára 1977 rieka Tara a jej kaňon boli pridaty do zoznámu "Človek a biosfera", kým 4ého Septembra 1980 v rámci Nacinalného parku "Durmitor" boli vyhlasený ako "Svetový majetok prírodý UNESCO"

Výskumi ukázali, že sa velký počet endemcikých rastlín a insektov nachádza v už spomínanom kaňone, kým sa v jeho jadre nachádza vyše 80 známych jaskýň ktoré niesu dostatočné preskúmané. V niektorich jaskyňách sa už prišlo ku záveru, že existujú takzvané "kulturologické vŕstvy", čo bezpochybno ukazuje na to, že v tych jaskyňách žil prehistorický človek.

Jasná, zelená voda Tary patry do ˝A˝ kategorií, pitná je celou svojou dĺžkou (čo je už mimoriadna vec), daruje krajinný scenár jej kaňonu sviežosťou, zchytravosťou a pohybom v nádhernom dizajne riečného koryta so svojimi vírmi, vodopádmi, sútokami a inými prirodnými javmi typickým len pre túto oblasť.

Pre všetkých fánušíkov prírody rafting centrum "Tri vodenice" poskytuje možnosť raftingu celou splavnou dĺžkou Tary (92 KM). Horná časť Tary vás dobíja hlbkou kaňonu dokopy so nádhernými scenármi, kým vám posledných 20 KM so 22imí vírmi zdvihnú adrenalín pod mraky!

Poďte padlovať s námi cez Taru!

Potrebujete viac info? Kontaktuje nás

[caldera_form id="CF5a9e9268ab58c"]