Реката Тара

Реката Тара - бисер на Европа. Кањонот на реката Тара е долг 149 километри со длабочина која достигнува и до 1300 метри. По длабочината е вториот кањон во светот по Големиот Кањон во Колорадо, па оттука и најдлабоката и најострата речна долина во Европа.

Во споредба со пустелијата на Големиот Кањон на Колорадо, Тара Кањон делува како џунгла област. Во него е доминантна светло-зелена боја од бујна листопадни дрвја и темно-зелени четинари. Реката Тара ги добива нејзините притоки главно од планините Комови, Сињевина, Дурмитор и Љубишња, и со реката Пива се сретнува во Сќепан Поле, каде што ја прави реката Дрина.

17 јануари 1977 година реката и кањонот Тара се вклучени на списокот на "Човекот и биосферата", а од 4 септември 1980 година дел е од Националниот парк "Дурмитор" и именувани се како "светско наследство на природните убавини на УНЕСКО".

Досегашните истражувања утврдиле дека е присутна значајна концентрација на ендемски видови на растенија и инсекти, и во кањонот има над 80 познати пештери кои не се темелно истражени. Во некои од овие пештери е утврдено постоење на културни слоеви, што е несомнено доказ дека во нив живеел праисторискиот човек. Бистрите , сини води на Тара паѓаат во „А“ категорија, за пиење е на целиот ток (што е исклучително ретко), подарува на пејсажот од кањонот свежина, сјај и движење во импресивен дизајн на речното корито со водопади, притоки и други природни феномени кои само тука можат да се најдат.

За сите љубители на природата рафтинг центарот "Три Воденици" нуди можност за рафтинг(сплаварење) по целиот пловен дел на реката Тара (92 км). На горниот дел од протокот ќе ве освои длабочината на кањонот со прекрасните пејзажи а последните 20 километри на Тара ке кулминираат со 22 вододопади који ќе ви го дигнат адреналинот во небото!

Ајде да ја превесламе Тара заедно!

Ви требаат повеќе информации? Контакт со нас

[caldera_form id="CF5a97fb82d53e0"]