Privatnost i uslovi upotrebe

DEKLARACIJA O PRIVATNOSTI

Prilikom posete našim Internet stranama naš Internet server automatskim putem identifikuje različite vrste podataka. Mi prikupljamo podatke kao što su imena i e-mail adrese putem kontakt formi i drugih servisa koji su implementirani na Internet sajtu. Pored ovih informacija, prikupljamo i informacije o web stranama i sadržajima kojima korisnik pristupa, kao i podatke o tome kako je došao do njih.

Prikupljanje ovih informacija koristi se za naše interne svrhe čiji je cilj unapređenje sadržaja na naših Internet stranica, poboljšanje Internet marketing strategija, i naravno, zbog generalnog usavršavanja oblasti kojom se bavimo.

Mi ne volimo spamere i zato Vaše podatke nećemo i ne želimo davati trećim licima.

Ukoliko se slučajno desi da Vam bude isporučena poruka poslata sa naše e-mail adrese a da to niste očekivali, i ukoliko ne želite da dobijate e-mail od nas, pozivamo Vas da nas što pre obavestite o tome putem elektronske pošte, telefonom, ili na bilo koji drugi način.

Vaše podatke ćemo prosleđivati trećim licima ukoliko je ostvaren bilo kakav vid saradnje koji to zahteva. Vaši podaci mogu biti prosleđivani samo republičkim službama i drugim pravnim licima kojima smo dužni da takve podatke priložimo a na osnovu posla koji Vi inicirate.

Deklaracija o privatnosti se vremenom može izmeniti u potpunosti ili delimično, ali se pri takvoj promeni neće menjati etički kodeks. Prilikom promene sadržine deklaracije o privatnosti ne preuzimamo obavezu da Vas o tome direktno obavestimo.

USLOVI UPOTREBE

Ako nastavite da pretražujete i koristite ovaj web sajt u potpunosti se morate složiti sa sledećim pravilima i uslovima korišćenja, koja su u skladu sa našom deklaracijom o privatnosti, a koja između ostalog imaju za cilj i ostvarivanje kontakta sa Vama prilikom obavaljanja naše delatnosti putem ovog web sajta.

Korišćenje ovog web sajta podrazumeva pridržavanje sledećih pravila korišćenja: Sadržaj stranica ovog web sajta služi za Vašu opštu informisanost i upotrebu, dok se sadržaji mogu menjati a da Vi ne budete direktno obavešteni o promeni koja je nastupila.

Mi odgovaramo za tačnost i kompetentnost podataka objavljenih na našem web sajtu, ali se ova izjava odnosi samo na sadržaje koje je objavilo naše uredništvo. U slučaju da je sadržaje na našem sajtu objavila neka treća strana, znajte da ni mi niti bilo koja treća strana nećemo prihvatiti odgovornost za tačnost i kompetentnost objavljenih sadržaja.

Svaka upotreba informacija ili materijala sa ovog web sajta podleže Vašem riziku, jer mi nismo u mogućnosti da takav rizik prihvatimo. Takođe, Vaša je odgovornost je da procenite i proverite da li sadržaji i informacije objavljene na našem web sajtu odgovaraju Vašim individualnim potrebama.

Ovaj web sajt raspolaže autorskim i drugim pravima nad nematerijalnim stvarima što uključuje ali se i neograničava na: dizajn, izgled, fotografije i grafiku. Iz tih razloga replika je dozvoljena ako se koristi u nekomercijalne svrhe i kao takva sadrži copyright potpis. Ukoliko Vam je namera da repliku koristite u komercijalne svrhe, Vaša je obaveza da nas kontaktirate kako bismo se dogovorili oko prodaje ili davanja tih prava na korišćenje.

S vremena na vreme na ovom web sajtu se mogu naći i linkovi do drugih web sajtova. Ti linkovi su dati radi Vaše veće udobnosti prilikom dolaženja do informacija, ali mi ne možemo garantovati za te web stranice. Takođe, nismo u mogućnosti da prihvatimo bilo kakvu odgovornost za sadržaje u linkovanim web sajtovima.

U slučaju dolaska do bilo kakvog sudskog spora čiji je subjekat: “upotreba ovog web sajta”, biće nadležan zakon Republike BiH.