Прашумата Перучица

Во подножјето на Маглич, од две страни окрежене со Волујак и Сњежница се наоѓа извонреден природен бисер - најголем и најдобро сочуван антички шумски резерват во Европа, Перучица.

Прашума, за која велат „гради на Европа“, зафаќа површина од околу 1500h. Живиот свет во Перучица изразен преку вегетација е многу богат и разновиден. Според овој строг природен резерват, заштитени, се бука, ела и смрека, и нарочно субалпска бука, планински јавор, субалпска смрека и планинската тревна вегетација. За богатството на шумата сведочи и тоа дека се регистрирани повеќе од 170 видови на дрвја и грмушки, а повеќе од 1000 видови на тревни растенија.

Многу недостапни терени во шумата зачувја мноштво на ендемични примероци на растителни и животински видови. Во срцето на шумите се наоѓа над 70м висок водопад Скакавац и дава посебна визуелна убавина. Во шумата е дозволено да ср влези само со водич. Ако сметате дека сте љубител на природата, можеме слободно да ви кажеме дека турнејата во оваа прекрасна и единствена шума во Европа, е остварување на сонот.

Дојдете да е поминеме заедно!

Ви требаат повеќе информации? Контакт со нас

[caldera_form id="CF5a97fb82d53e0"]