Планински еднодневни излети

P1 - Црно и Бело езеро - Видеж

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило на Зеленгора кон Врбнице.
- Пешачење околу Црното и Белото Езеро и се искачуваме на Видеж (1864 м).
- Курсот е средна тежина. Високата разлика на искачувањето и спуст е околу 700 метри, а должината на патеката е околу 10 км. Пешачење време 5-6 часа. Време на патување во една насока околу 1,5 часа.
- Враќање во кампот околу 18.00 часа. Камп - Сремушна Лука околу 50 км.

Цена:

30 €

по лицо

P2 - Горните и Долните Бари

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило на Зеленгора до „Горните Бари“ , а потоа и до „Долните Бари“.
- шетање околу езерото и доагање до местото од каде се има преубав поглед на кањонот на Сутјеска, Волујак, Маглич, Перучица и Вучево . Одење време околу 3 часа.
- Враќање во кампот околу 15:00 часот.

Цена:

30 €

по лицо

P3 - Горните Бари - Угљешин Врх - Долните Бари

- Заминување од кампот во 08.00 часот со теренското возило Зеленгора. Пешачење до Горните Бари, а потоа се искачи на врвот Угљешин (1859 м). Од врвот продолжи пешачење до врвовите на Товарница и повторно се спуштаме до Горните езера и продолжуваме кон Долниот дел на Бар.
- Турнеја на езерото и оди на гледиштето на Бориќ со поглед на кањонот на Сутјеска, Волуџак, Маглиќ, Перучица и Вучево.
- Курсот е средна тежина. Високата разлика во искачувањето, како и на спуст е околу 600 метри, а должината на патеката е околу 11 км. Пешачење време околу 6 часа. Време на патување во една насока околу 1,5 часа. Камп - Долните Бари се наоѓаат околу 50 км.
- Враќање во кампот до 18.00.

Цена:

35 €

по лицо

P4 - Љубишња

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило до Коњско поље ( коњско Поле) , на висорамната подолу Љубишња.
- Се искачуваме на врвот Љубишња (2238m), вториот највисок врв во БиХ, одкаде имаме преубав поглед на дел од кањонот Тара кањонот Дарге, Дурмитор, Пивската планина, Пљевља ... Одење време околу 4 часа.
- Враќање во кампот во попладневните часови.

Цена:

35 €

по лицо

P5 - Котланичко и Штиринско Езеро

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило до Коњско Поле, на висорамната подолу Љубишња..
- Се искачуваме на врвот Љубишња (2238m), вториот највисок врв во БиХ, одкаде имаме преубав поглед на дел од кањонот Тара кањонот Дарге, Дурмитор, Пивската планина, Пљевља ... Одење време околу 4 часа.
- Враќање во кампот во попладневните часови.

Цена:

35 €

по лицо

P6 - Градачка Стијена - Песочне пирамиде

- Заминување од логорот во 9.00 часот по теренско возило до Фоча и до Шиште, на 200 метри над градот, од каде се крева до Градина (889 м). Погледот се проширува на целиот град, кањоните Дрине и Бистрица, Кумур, Пабли, делови од Зеленгора ... Од карпањата Градачи продолжуваме кон селото Даничичи и песочните пирамиди, многу ретки природни објекти каде што ќе чекаме и ќе го транспортираме.
- Патеката е лесна. Високата разлика е околу 300 степени, додека спуст е околу 200 метри. Должината на патеката е околу 8,5 км. Пешачење време околу 3 до 4 часа. Време за возење за околу 45 минути. Кампување - Штиште околу 25 км и песочен пирамидарен камп околу 35 км.
- Назад кон камп за ручек.

Цена:

25 €

по лицо

P7 - Кањонот Таре - Врановина

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило кон Врановина е село на границата со Црна Гора и се наоѓа во самиот кањон на реката тара.
- Пешачењето по должината на работ на кањонот, со поглед на Дурмитор, Пивска планината и кањонот Сушица.
- Патеката е лесна. Висинската разлика е занемарлива. Должина на патеката околу 8 км. Време на пешачење 3 до 4 часа. Времето на возење во една насока е околу 2 часа. Камп - Местревац околу 65 км.
- Враќање во кампот на околу 18:00 часа.

Цена:

30 €

по лицо

P8 - Равна карпа - Вучево

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило. Низ тревната висорамна Вучево и делумно преку шумата, доаѓаме на Равна Стијена (Равна карпа) (околу 1500 м), која нуди спектакуларен поглед на кањонот на Тара, Piva и Дрина. Шумски пат се спушта до реката Пива и преку висечки мост до граничниот премин Шчепан Поле (задолжително лична карта или пасош), имаме транспорт до кампот. Одење време околу 6 часа.
- Враќање во кампот на околу 1800 часа.

Цена:

30 €

по лицо

P9 - Јагодино езеро и Лебршник

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило во правец на Чемерна .
- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило во правец на Чемерна .
- Шетање околу Јагодониво езеро и се искачуваме на Лебршник (1838м), под која извира реката Сутјеска. Одење време околу 5 часа.
- Враќање во кампот на околу 18:00 часа.

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило во правец на Чемерна .
- Шетање околу Јагодониво езеро и се искачуваме на Лебршник (1838м), под која извира реката Сутјеска. Одење време околу 5 часа.
- Враќање во кампот на околу 18:00 часа.

Цена:

30 €

по лицо

P10 - Зеленгора - Брегоч, Бориловачко и Орловачко Езеро

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило кон Зеленгора во правец на Чемерно. По шетањето околу Бориловачкото езеро , единственото вештачко езеро и Орловачкото Езеро, едно од најубавите, ќе се искачиме на највисокиот врв на Зеленгора, Брегоч (2014m).
- Потоа слегуваме од врвот на другата страна во правец на селото Добри Дол, каде што не чека транспорт. Одење време околу 5 часа.
- Враќање во кампот на околу 1800 часа.

Цена:

30 €

по лицо

P11 - Трновачко Езеро

- Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило до Пријевор (1668 м), на висорамната под Маглич.
- Патем се оди до местото од каде се има преубав поглед на Перучица и водопадот Скакавац (Скакалец) (75м).
- Се искачуваме до Трновачко Езеро. Езерото се наоѓа на 1517 метри надморска височина помеѓу Маглич и Волујак во прекрасен планински амбиент и со право го заслужува титулата од најубавите во оваа област. На езерото е можно да се плива. Одење време околу 4 часа.
- Враќање во кампот на околу 1800 часа.

Цена:

30 €

по лицо

P12 - Маглиќ - Трновачко Езеро

- Поаѓање од кампот во 06:00 со теренско возило да Пријевор (1668 м), на висорамната под Маглич. - Патем се оди до местото од каде се има преубав поглед на Перучица и водопадот Скакавац (Скакалец) (75м).
- Пешачиме до Trnovacko Езеро и се искачуваме на Маглич (2386 m), највисокиот врв во БиХ. Не постојат зборови да се опише погледот од врвот ... Кога е убав ден, можите да видете "сè".
- Повторно слегување на езерото, потоа одиме кон Пријевор или Сушки поток. Одење време околу 10 часа.
- Назад во кампот околу 19 часа.

Цена:

35 €

по лицо

P13 - Трновачко Езеро - Волујак

- Поаѓање од кампот во 06:00 со теренско возило до Пријевор (1668 м), на висорамната под Маглич. Патем се оди до местото од каде се има преубав поглед на Перучица и водопадот Скакавац (Скакалец) (75м).
- Пешачиме до Trnovacko Езеро и се искачуваме на планинскиот врв од Волујак - Власуља (2336 м).
- Назад кон езерото преку Рудински коми и Студенца па до Пријевор или Сушки поток. Одење време околу 10 часа.
- Назад во кампот околу 19 часа.

Цена:

30 €

по лицо

P14 - Дождовна шума Перучица

Поаѓање од кампот во 09.00ч со теренско возило да Драгош седло.
- Патем се оди до местото од каде се има преубав поглед на Перучица и водопадот Скакавац (Скакалец) (75м).
- После тоа, патот го продолжуваме низ прашумата кон Туњамир и се спуштаме на Суха каде не чека транспорт . Одење време околу 4 часа.
- Враќање во кампот на околу 16.00 часа.

Цена:

35 €

по лицо

P15 - Плијеш – Камп Три Водениции

- Заминување од кампот во 9 часот со теренско возило преку Фоча и Бакиќ до Кременик.
- се искачи до куп Плијеш (1717 м). Од врвот се спуштаме низ селата Крчиќи и Пејковиќи, па се до нашиот логор.
- Патеката е лесна. Високата разлика е околу 240, а во потеклото околу 1300 метри. Должината на патеката е околу 11 км. Пешачење време околу 5 часа. Времето на возење е околу 1,5 часа. Камп - Кременик 47 км.
- Врати се во кампот до 17:00 часот.

Цена:

30 €

по лицо

Белешки за сите пешачки екскурзии:

- Одредениот распоред во аранжманот и понудената програма на аранжманите се можна определба и се предмет на промена, во зависност од вашите потреби и барања.
- Аранжманот може да се прошири или да се комбинира со други аранжмани.
- Понудениот аранжман важи и оперативен е во текот на неделата, не само за време на викендите.
- За реализација на овој аранжман се бара најмалку 8 луѓе.

Аранжманот вклучува:

- пијалок за добродојдовте
- Ручек во пакет.
- Осигурување.
- Такса.
- Паркинг.
- WiFi на целиот камп.

Во аранжманот не е вклучено:

- Сите други трошоци кои не се опфатени со аранжманот.

Не заборавете!

- Пасош или лична карта (во зависност од земјата на потекло)
- Зелена карта (ако се патува со свој автомобил).
- костим за капење
- Топол џемпер или јакна (вечерите кај реката имаат тенденција да бидат посвежи)
- Фото / Камера (да е забележите оваа авантура)
И ... се разбира ... добро расположение!

Дали сте заинтересирани за аранжманот?

Пополнете го формуларот и откако ќе ја проверите достапноста на сместувањето за наведените датуми, ние ќе одговориме во рок од 24 час.


[caldera_form id="CF5a96b613d4735"]