Песочни пирамиди

Песочни пирамиди е посебен природен резерват во близина кај Миљевина во близина на Фоча. Се наоѓаат на 9 км од Фоча по стариот пат за Сараево во местото Даничик на локацијата Шљивовице.

Пирамидите биле изградени од песочна глина со помош на ерозија, така што водата го носеше ситниот материјал додека другите блокови од чврстите карпи сочинуваат различни форми како пирамиди. Сличен природен феномен се случува во „Гавоља Варош“ во Србија, или во Големиот Кањон во САД.

На оваа локација, се снимале и филмови "Капетан Леши" и "Winnetou".

Некој си снимал, а вие повелете барем да ви направиме слики во нивната близина!

Ви требаат повеќе информации? Контакт со нас

[caldera_form id="CF5a97fb82d53e0"]