Декларација за приватност и Услови на користење

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРИВАТНОСТ

Кога ќе ја посетите нашата веб-страница, нашиот веб сервер автоматски идентификува различни типови на податоци. Ние собираме информации како што се имиња и e-mail адреси преку контакт форма и други услуги кои биле спроведени на веб страната. Во прилог на овие информации, ние собираме информации за веб-страницата и содржината која е посетена од страна на корисникот, како и информации за тоа како дошол до нив.

Собирање на овие податоци се користат за нашите интерни цели во насока на подобрување на содржината на нашата веб страница, да се подобри Интернет маркетинг стратегија, и секако, поради општата области на која работиме.

Ние не сакаме спамери и затоа нема и не сакаме да ги даваме на било која трета страна.

Ако случајно ви биле испорачани пораки од нашата e-mail адреса а тоа не го очекувавте, и ако не сакате да добивате e-mail од нас, можите да не известите веднаш за тоа преку e-mail, телефонски, или на било кој друг начин.

Вашите податоци можат да се праќаат само на секторите на централната власт и другите правни лица за кои сме обврзани да ги приложиме врз основа на работата што ќе се иницира.

Декларацијата за приватност со текот на времето може да се смени во целост или делумно, но со таквата промена нема да го смени етичкиот кодекс. Кога ја менуваме содржината на декларацијата на приватност не се обврзуваме директно да ве информираме.

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ако продолжите да го разгледате и да го користите овој веб-сајт во целост мора да се согласувате со следниве термини и услови за користење, кои се во согласност со Декларацијата за приватност, која, меѓу другото, имаат за цел и да стапат во контакт со вас при ракување со нашите активности преку оваа интернет страница.

Користењето на овој веб-сајт значи придржување кон следниве услови за користење:
Содржината на страниците на овој веб-сајт е во служба за добивање општи информации и употреба, додека содржината може да се промени без да бидете директно известени за промени што се случи.

Ние сме одговорни за точноста и компетентноста на информациите објавени на нашата веб-страница, но ова тврдење се однесува само на содржина која е објавена од страна на нашате редакција. Во случај дека содржината на нашиот сајт е објавен од страна на трето лице, треба да знаете дека ниту ние, ниту било која трета страна нема да прифати одговорност за точноста и компетентноста на содржината.

Секое користење на информации или материјали за овој веб-сајт е предмет на личен ризик, бидејќи ние не сме во состојба да го прифатиме таков ризик. Исто така, ваша одговорност е да се оцени и потврди дека содржината и информациите објавени на нашата веб страница можат да ги задоволат вашите индивидуални потреби.

Овој веб-сајт има авторско право на нематеријални прашања, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: дизајн, изгледот, фотографија и графика. Поради овие причини, реплика е дозволена ако се користат за некомерцијални цели и како такви содржат (авторски права) потпис. Ако имате намера репликата да е користите за комерцијални цели, тогаш е ваша одговорност да контактирате со нас за да можеме да се организираме на продажба или проширување на овие права да ги користите.

Од време на време на овој веб-сајт можат да се најдат и линкови до други веб-сајтови. Овие врски се предвидени да се осигура вашата најголема удобност во добивање на информации, но ние не можеме да гарантираме за овие веб-сајтови. Исто така, не сме во состојба да прифаќаме било каква одговорност за содржината на поврзаните веб-сајтови.

Во случај на пристигнување до било кој спор кој е на тема: "користењето на овој веб-сајт", ќе се регулира со законите на Република Босна и Херцеговина.