Аранжмани

На оваа страница можите да ги видите аранжманите понудени од страна на рафтинг центарот ТРИ ВОДЕНИЦИ. Покрај понудата што е направивме за вас, имате молжност да си создадете свој пакет според вашето време и буџет.

Се гледаме!!!

A1

Еднодневна рафтинг турнеја

A2

Дводневна рафтинг турнеја

A3

Тридневна рафтинг турнеја

A4

Четири дена рафтинг турнеја

A6

Сплаварење + Трновското езеро

A7

Сплаварење + Трновското езеро + Маглич

A8

Cедумдневниот пакет аранжман

P1-P15

Планински еднодневен излет