Maglić

Maglić je dinarska planina na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko 20km jugozapadno od Foče.

Maglić je planina sa najvišim vrhom u BiH. Najviši vrh Maglića u Bosni i Hercegovini nalazi se na 2386m nadmorske visine. Planina je omeđena rijekom Sutjeskom na zapadu, planinom Volujak na jugozapadu, rijekama Drinom i Pivom na sjeveroistoku te planinom Bioč na jugoistoku.

Maglić je izgrađen od permskih stijena, mezozojskih krečnjaka, dijabaza i malafira, a vidljivi su i lednički tragovi. Obrastao je bukovom i crnogoričnom šumom. Gornja šumska granica je na oko 1600m, a iznad te visine je plato sa pašnjacima i brojnim grebenima i visovima.

Najpoznatije visoravni u okolini Maglića su Vučevo (sa vrhom Crni Vrh), Rujevac, Snježnica, Prijevor i Mratinjska Gora. U blizini Maglića se nalazi i Perućica, najveća prašuma u Evropi, te veliki cirk Urdeni dolovi sa Trnovačkim jezerom na 1517m.

Podnožje planine i sve padine su bogate vodom, sa brojnim izvorima od kojih je najizdašniji Carev Do koji nikad ne presušuje.

Znati o Magliću i gledati ga na fotografijama je lijepo, a uz našu pomoć ga osvojiti je neprocjenjivo!

Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas