Durmitor

Durmitor je planina i nacionalni park u Crnoj Gori. Proglašen je nacionalnim parkom davne 1952. godine a park obuhvata osnovni masiv Durmitora sa kanjonima Tare, Drage i Sušice i gornji dio kanjona Komarnice. Prostire se na površini od 39 000ha.

Ime Durmitor potiče od keltskih riječi ˝dru mi tore˝ što u prevodu na naš jezik znači ˝planina puna vode˝.

17. januara 1977. godine rijeka Tara i njen kanjon uvršteni su na listu "Čovjek i biosfera", a 4. septembra 1980. godine u sklopu Nacionalnog parka "Durmitor" proglašeni su za "Svjetsku baštinu prirodnih dobara UNESCO-a".

Najviši vrh Durmitora je Bobotov kuk ( 2523m ). Nepregledni reljef Durmitora čini prostrana visoravan na 1500m nadmorske visine presječena dubokim kanjonskim dolinama a sa nje se uzdižu impozantni planinski vrhovi od kojih je 48 preko 2000m.

Izuzetnoj ljepoti ovog planinskog masiva neizrecivo doprinose i 18 ledničkih jezera, u narodu nazvane ˝gorske oči˝, od kojih je najpoznatije a mozda i najljepše Crno jezero. Po bogatstvu flore i faune, zastupljenosti preko 1300 različitih vrsta biljaka, sa velikim brojem endemičnih vrsta Durmitor predstavlja ogromnu prirodnu vrijednost i trajnu inspiraciju naučnicima i ljubiteljima prirode.

Šta mislite da vas povedemo u ovu planinsku avanturu? Vaše je samo da odlučite!

Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas